Jdi na obsah Jdi na menu
 


Elektronické celní řízení při vstupu zboží na celní území Společenství a přidělení celně schváleného určení –

10. 5. 2009
Termín:        středa 10.6.2009 od 9.00 – 15.00 hod.
Místo:           Školící středisko celní správy, Všenorská 180, Jíloviště
Lektor:         Ing. Martin Brázda,  ředitel 2. odboru cel a daní Celního ředitelství Olomouc
Cena:           990, – Kč                            
Program:      08.00 – 08.45 hod. prezentace účastníků
                     10.00 hod. začátek přednášky
                     12.00 – 13.00 hod. oběd
                     14.00 – 15.00 hod. předpokládaný závěr přednášky
 
Seminář je určen pro: Širokou podnikatelskou veřejnost, která obchoduje se zeměmi mimo celní území Společenství a také osobám, které je zastupují.
Dne 1.7.2009 nabudou účinnosti některá ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 kterým se vydává celní kodex Společenství a Nařízení Komise (ES) č. 1875/2006 kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93 kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 kterým se vydává celní kodex Společenství. Tato ustanovení v praxi zavádějí nové postupy a povinnosti při vstupu zboží na celní území Společenství. Primárně je celý systém založen na dostupnosti informací o zboží v elektronické podobě a to ještě před vstupem zboží na celní území Společenství. Tato potřeba vychází také mimo jiné z bezpečnostní politiky Evropské unie. Předložené informace budou vyhodnoceny z pohledu tzv. společných bezpečnostních rizik, tzn., zda takové zboží může vůbec vstoupit na území Společenství. Po dopravení zboží z místa vstupu na území Společenství k celnímu úřadu dovozu dojde k podání celního prohlášení, které bude možno podat elektronicky, včetně průvodních dokladů. Přednáška je včetně informací o přechodném období.
 
Obsah
-          Výklad pojmů a základních informací
-          Vstupní operace
o    Vstupní souhrnné celní prohlášení
o    Oznámení o příjezdu
o    Souhrnné celní prohlášení

 
Přechodné období

-          Dovozní operace
o    Běžný postup
o    Zjednodušený postup
-          Vysvětlení problematiky na příkladech
-          Dotazy účastníků
Termín podání přihlášek:     27.5.2009
Úhrada poplatku:              1. v hotovosti, před zahájením semináře
                                         2. poukazem na účet u České spořitelny 
                                             č.ú. 1943162309/0800
         platbu oznamte předem  a
         přineste s sebou potvrzení o uskutečněné platbě                       

 Formulář přihlášky ve formátu MS Word a Adobe PDF

Přihlášky zasílejte na adresu:  Josef Dörfl
                                             Klub celníků Praha (Celní ředitelství) 
                                             Washingtonova 7, Praha 1, 113 54
e-mail:                                   posta@celnik.eu       

Dotazy na telefon:                  721090212 - Marie Bubeníková